PBC NEWS

พลเอก วิสิษฐ แจ้งประจักษ์ เยี่ยมชมหลักสูตร วปธ.

อ.นิสา รุ่งศิริ ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ วปธ. รุ่น 11

แจกฟรี ทำเนียบที่ปรึกษาธุรกิจ ศูนย์รวมที่ปรึกษามืออาชีพ

ศิษย์เก่า วปธ. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561

ศูนย์รวมเทพ ที่ปรึกษาธุรกิจ

 

เอ็มดีเอสเอ็มอีแบงก์ เยี่ยมชมหลักสูตร วปธ.

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) ให้การต้อนรับ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ “เอสเอ็มอีแบงก์” ในโอกาส…>>>

วปธ. จัดเสวนา “การเมืองไทยกับที่ปรึกษาธุรกิจ”

หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดเสวนา “การเมืองไทยกับที่ปรึกษาธุรกิจ” โดยได้รับเกรียติจาก “นิกร จำนง” ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา, “ก่อแก้ว พิกุลทอง” อดีตสมาชิกสภา…>>>

วปธ.11 เรียนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ร้อยโท ดร.ธนพจน เอกโยคยะ นักวิชการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วปธ.11 เรียนกฎหมายธุรกิจ-แรงงาน

“ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น” ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานมากประสบการณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายแรงงาน” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วปธ. จัดเสวนาที่ปรึกษาดีเด่น

หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) จัดเสวนา “มุมมองที่ปรึกษามือาชีพ… กับโอกาสการรับงาน” ให้แก่นักศึกษา วปธ. รุ่นที่ 11 โดยรับเกียรติจากวิทยากรผู้ได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ประกอบด้วย “กฤษณพงศ์ ลายอักษร” ที่…>>>

ดร.วิฑูรย์ บรรยาย วปธ.11

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คนที่ 24 ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เปิดโลกธุรกิจกับ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วปธ.11 เรียนทักษะการสื่อสารสำหรับที่ปรึกษา

ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ นักวิจัย และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ทักษะการสื่อสารที่ประทับใจ สำหรับวิชาชีพที่ปรึกษา” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วปธ.11 เรียนคุณภาพและคุณค่างานที่ปรึกษา

“โชติวุฒิ อินนัดดา” ที่ปรึกษา วิทยากร และ นักวิชาการอิสระ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “คุณภาพและคุณค่างานที่ปรึกษาธุรกิจ” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

อาจารย์ป้อม-ภาวุธ บรรยาย วปธ.

“ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ” นายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Tarad.com ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ที่ปรึกษาธุรกิจกับการตลาด การขาย และการสร้างแบรนด์” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

อาจารย์นราธิป บรรยาย วปธ.11

อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาด การขาย และกลยุทธ์ธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “แผนธุรกิจ BMC กับการจัดการทั่วไป” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วปธ. ร่วมใจวันเด็ก

คุณนิพนธ์ จัยสิน และ คุณสร้อยพิรุณ ชาญชัยวานิช เป็นตัวแทนนักศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) มอบสิ่งของเครื่องใช้และเงินบริจาค เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท, มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ และ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า นนทบุรี

สวัสดีปีใหม่ อธิบดี กสอ.

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าพบ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่…>>>