เอ็มดีเอสเอ็มอีแบงก์ เยี่ยมชมหลักสูตร วปธ.

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) ให้การต้อนรับ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ “เอสเอ็มอีแบงก์” ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักศึกษา วปธ. รุ่นที่ 11 พร้อมรับมอบหนังสือทำเนียบที่ปรึกษาธุรกิจ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วปธ. จัดเสวนา “การเมืองไทยกับที่ปรึกษาธุรกิจ”

หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดเสวนา “การเมืองไทยกับที่ปรึกษาธุรกิจ” โดยได้รับเกรียติจาก “นิกร จำนง” ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา, “ก่อแก้ว พิกุลทอง” อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย และ “สรโชติ อำพันวงษ์” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำกัด โดยมี ดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง จากมหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากนักศึกษาหลักสูตร วปธ. รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน เป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วปธ.11 เรียนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ร้อยโท ดร.ธนพจน เอกโยคยะ นักวิชการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วปธ.11 เรียนกฎหมายธุรกิจ-แรงงาน

“ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น” ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานมากประสบการณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายแรงงาน” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ดร.วิฑูรย์ บรรยาย วปธ.11

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คนที่ 24 ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เปิดโลกธุรกิจกับ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วปธ. จัดเสวนาที่ปรึกษาดีเด่น

หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) จัดเสวนา “มุมมองที่ปรึกษามือาชีพ… กับโอกาสการรับงาน” ให้แก่นักศึกษา วปธ. รุ่นที่ 11 โดยรับเกียรติจากวิทยากรผู้ได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ประกอบด้วย “กฤษณพงศ์ ลายอักษร” ที่ปรึกษาดีเด่น สาขาเทคนิควิศวกรรม, “สุชาดา รามัญอุดม” ที่ปรึกษาดีเด่น สาขาการจัดการ และ “อาภาพรรณ ชนานิยม” ที่ปรึกษาดีเด่น สาขาวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการเสวนาโดย ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร วปธ. ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วปธ.11 เรียนทักษะการสื่อสารสำหรับที่ปรึกษา

ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ นักวิจัย และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ทักษะการสื่อสารที่ประทับใจ สำหรับวิชาชีพที่ปรึกษา” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วปธ.11 เรียนคุณภาพและคุณค่างานที่ปรึกษา

“โชติวุฒิ อินนัดดา” ที่ปรึกษา วิทยากร และ นักวิชาการอิสระ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “คุณภาพและคุณค่างานที่ปรึกษาธุรกิจ” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

อาจารย์ป้อม-ภาวุธ บรรยาย วปธ.

“ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ” นายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Tarad.com ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ที่ปรึกษาธุรกิจกับการตลาด การขาย และการสร้างแบรนด์” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

อาจารย์นราธิป บรรยาย วปธ.11

อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาด การขาย และกลยุทธ์ธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “แผนธุรกิจ BMC กับการจัดการทั่วไป” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วปธ. ร่วมใจวันเด็ก

คุณนิพนธ์ จัยสิน และ คุณสร้อยพิรุณ ชาญชัยวานิช เป็นตัวแทนนักศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) มอบสิ่งของเครื่องใช้และเงินบริจาค เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท, มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ และ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า นนทบุรี

จริยธรรมที่ปรึกษา กับ ดร.เรวัตร

ดร.เรวัตร ตันตยานนท์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเอสเอ็มอี ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพที่ปรึกษา” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วปธ. 11 เรียนการอ่านรายงานการเงิน

อ.นิสา รุ่งศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อบัญชีเบื้องต้นและการอ่านรายงานการเงิน สำหรับที่ปรึกษา SMEs แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วปธ. 11 เรียนการบริหารระบบการผลิต

อ.อุกฤษฏ์ สายสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษามากประสบการณ์ด้านการผลิต ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการระบบการผลิต” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ดร.ธเนศ บรรยายการตลาดกับงานที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ ผู้เชี่่ยวชาญด้านการตลาด ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “หลักการตลาดและแผนการตลาด กับงานที่ปรึกษาธุรกิจ” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

“อาจารย์เขี้ยว” บรรยายที่ปรึกษาธุรกิจ กับการบริหารงานบุคคล

“อาจารย์เขี้ยว” วิรดา เลิศมหัทธโน เจ้าของฉายา HR Designer ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ที่ปรึกษาธุรกิจ กับการบริหารงานบุคคล” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รุ่น 11 ทำกิจกรรม “วปธ. สามัคคีชุนนุม”

บ่ายวันนี้ (5 มกราคม 2561) “ชัชวาล มะโนวัฒนา” หรือ อาจารย์แบงค์ วิทยากรอารมณ์ดี และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและการสร้างทีมงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรม “วปธ. สามัคคีชุนนุม” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สวัสดีปีใหม่ อธิบดี กสอ.

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าพบ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 พร้อมกันนี้ได้มีการหารือเรื่องการสร้างที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอนาคตข้างหน้า

ผอ.ศูนย์ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา บรรยาย วปธ.

“ชิดชไม ไมตรี” ผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง และ “เทวฤทธิ์ สุทธนะ” เศรษฐกรปฏิบัติการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กับกระทรวงการคลัง” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การจ้างที่ปรึกษาภาครัฐ

“สุธิษา จารุเมธาวิทย์” นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ”การจ้างที่ปรึกษาของภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560″ แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เสวนาการเมืองไทยกับที่ปรึกษาธุรกิจ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา และ นายสรโชติ อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม S Channel ผู้ผลิตรายการอายุน้อยร้อยล้าน ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การเมืองไทยกับที่ปรึกษาธุรกิจ” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการเมือง กับบทบาทอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจในปัจจุบัน ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรที่ปรึกษาธุรกิจรุ่นที่ 10 โดยมี ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการ หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วปธ. ดูงานบีโอไอ

นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้การต้อนรับ ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) และคณะนักศึกษา วปธ. ในการศึกษาดูงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน หรือ One Start One Stop Investment Center (OSOS) พร้อมทั้งบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่ และนำชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 18 อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ

วปธ. ดูงานมหาวิทยาลัยฮานอย

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) นำคณะนักศึกษา วปธ. รุ่นที่ 9 และ 10 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยฮานอย โดยมีคณะผู้บริหาร Dr. LE KHAC DOA Vice President Ministry of EDUCATION AND TRAINING HANOI UNIVERSITY OF BUSINESS AND TECNOLOGY และ Mr.Nguyen Manh Quan รองศาสตราจารย์, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจและรองผู้อำนวยการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้รับการต้อนรับ และได้มีการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

วปธ. ดูงานโรงงานผลิตเครื่องดื่มเวียดนาม

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) นำคณะนักศึกษา วปธ. รุ่นที่ 9 และ 10 ศึกษาดูงาน โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม ประเทศเวียดนาม (ERESSON VIETNAM COMPANY LIMITED) @ HANOI โดย Mr. LE QUOC CA Factory Director ให้รับการต้อนรับ พร้อมนำชมกระบวนการผลิตเบียร์ชนิดต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการกลั่น บ่ม และจัดเก็บที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

วปธ. ดูงานสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) นำคณะนักศึกษา วปธ. รุ่นที่ 9 และ 10 ศึกษาดูงาน สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย (Vietnam-Thailand Friendship Association) โดยมี Mr. NGUYEN VIET LOAN ให้รับการต้อนรับ และได้หารือความร่วมมือการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีในเวียดนาม โดยที่ปรึกษาธุรกิจ วปธ. โดยเฉพาะโครงการ Start Up ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

รองผู้ว่า สตง. บรรยาย วปธ.10

“มณเฑียร เจริญผล” รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบภาครัฐ โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การตลาดและการหางานของที่ปรึกษา

“อนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล” ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและภาษีอากร Price Water House Coopers Legal & Tax Consultants หรือ PWC ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การตลาดของที่ปรึกษา และการหางานภาคเอกชน” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และนักศึกษาหลักสูตร วปธ. ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ครอบรอบ 1 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 พร้อมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเพล ถวายน้ำดื่ม “น้ำใจ” และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวต้ม ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานพุทธเกษตร ดินแดนสุขาวดี คลอง 6 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วปธ. ดูงานศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำคณะนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อมเซอน (Amazon Inspiring Campus : AICA) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในส่วนต่าง ๆ อาทิ ศูนย์นิทรรศการการเรียนรู้ (Interactive Exhibition) และ โรงคั่วกาแฟ (Roasting Plant) พร้อมรับฟังการบรรยาย และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

วปธ. ดูงานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำคณะนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในส่วนงานต่าง ๆ อาทิ แผนกเครื่งหนัง แผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน แผนกเครื่องเรือนหวาย และ แผนกช่างเครื่องเรือนไม้ พร้อมรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

วปธ. ดูงานโรงงานเครื่องหอมไทย-จีน

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำคณะนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะบริษัทชั้นนำในการสร้างและผลิตน้ำหอม สารแต่งกลิ่นรส และน้ำมันหอมระเหย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับอุปโภค-บริโภค ทั่วโลก โดย คณะนักศึกษา วปธ.ได้มีโอกาสเยี่ยมชมการทำงานในส่วนต่าง ๆ พร้อมรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

วปธ. ดูงานสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

นายวรพงษ์ ฉินโชคสกุลชัย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ “ภารกิจ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ในการส่งเสริม SMEs” แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 และ 10 ซึ่งนำโดย ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ณ สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รองผู้ว่าการ กนอ. บรรยาย วปธ.10

“อัฐพล จิรวัฒน์จรรยา” รองผู้ว่าการ (สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “นิคมอุตสาหกรรมและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

มาตรการส่งเสริม SMEs กับ สสว.

คุณศุภรา เชื้อไทย จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ไทย” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ผู้เชี่ยวชาญ SME Bank บรรยาย วปธ. 10

“พิชิต มิทราวงศ์” ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ “การอำนวยสินเชื่อเพื่อ SMEs ตามแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐ” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เทคนิคการเขียนรายงานของที่ปรึกษา

วันนี้ (28 ตุลาคม 2560) ดร.กฤษณะ บุหลัน นักวิชาการ และที่ปรึกษามากประสบการณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของที่ปรึกษาธุรกิจระดับวิชาชีพ” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

“ผอ.แล็ปประชารัฐ” บรรยาย วปธ.10

เช้าวันนี้ (29 ตุลาคม 2560) “สุรชัย กำพลานนทวัฒน์” กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “แล็ปประชารัฐ” ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “นโยบายการสนับสนุน SMEs กับ แล็ปประชารัฐ” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เสวนาเทคนิคการรับงานของที่ปรึกษาธุรกิจ

บ่ายวันนี้ (1 ตุลาคม 2560) หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ได้จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการรับงานราชการและเอกชนของที่ปรึกษาธุรกิจ” โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษามากประสบการณ์ ประกอบด้วย ดร.กษมพงศ์ โพธิสุนทร ผู้บริหาร เอ็นพี ชินดัง คอมปานี, คุณณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราปต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด, คุณนุกูล เรืองอุทัย อดีตที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), คุณกำพล อัศวพัฒนากูล เลขานุการ สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ ดำเนินการเสวนาโดยคุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 ร่วมรับฟังการเสวนา พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี บรรยาย วปธ. 9

“ศุภผล กองแดง” พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์จ้างที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

มาตรฐานอุตสาหกรรมกับงานที่ปรึกษาธุรกิจ

“มะลิ รักเปี่ยม” ที่ปรึกษาด้านการกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานอุตสาหกรรมกับงานที่ปรึกษาธุรกิจ” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วปธ. ร่วมรำลึกพระคุณแม่

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนที่ 24 ร่วมกับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา โดย ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมฯ และผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) พร้อมคณะที่ปรึกษาฯ และนักศึกษา วปธ. รุ่นที่ 9 จัดงานรำลึกพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2560) พร้อมร่วมบริจาคเงินและเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิบ้านบางแค รับมอบ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เปิดโลกธุรกิจอุตสาหกรรม กับ ดร.วิฑูรย์

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คนที่ 24 ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เปิดโลกธุรกิจอุตสาหกรรม กับ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี” ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่… ที่ปรึกษาธุรกิจควรรู้

“นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์” ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “มาตรการส่งเสริมการลงทุนไทยที่… ที่ปรึกษาธุรกิจควรรู้” ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

คุณภาพและคุณค่างานของที่ปรึกษาธุรกิจ

“โชติวุฒิ อินนัดดา” ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานงานที่ปรึกษาธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “คุณภาพและคุณค่างานของที่ปรึกษาธุรกิจ” ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Coaching กับที่ปรึกษาธุรกิจ

“ดร.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์” ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “Coaching กับที่ปรึกษาธุรกิจ” แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ผู้เชี่ยวชาญ SME Bank บรรยาย วปธ. 9

“พิชิต มิทราวงศ์” ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ “การอำนวยสินเชื่อเพื่อ SMEs” ตามแนวทางการสนับสนุนภาครัฐ แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

“ที่ปรึกษา ปตท.” บรรยาย วปธ. 9

“ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์” ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ “Establishing Organization Management for Futurre Success (กรณีศึกษาของ ปตท.)” แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

“รองผู้ว่า กนอ.” บรรยาย วปธ. 9

“อัฐพล จิรวัฒน์จรรยา” รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งรปะเทศไทย (กนอ.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “นิคมอุตสาหกรรมและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 403 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

“โค้ชจิ๊บ” บรรยาย วปธ. 9

“โค้ชจิ๊บ” อติกานต์ หนุนภักดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ที่ปรึกษาชีวิต โดยใช้ศาสตร์ Coaching” แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 403 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม ให้การต้อนรับ วปธ.

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพร้อมทั้งคณะผู้บริหารหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) เข้าพบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เพื่อร่วมหารือวิชาการด้านการพัฒนาบุคคลากรในอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ

วปธ.สัญจร-พบผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) ได้มอบหนังสือ “การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไทยเพื่อเข้าประชาคมอาเซียน” ให้แก่นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ต่อไป

วปธ.สัญจร-พบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ และหารือเรื่องการเสริมสร้าง พัฒนา ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ โดยการสร้างบุคคลากรให้เป็นที่ปรึกษาธุรกิจร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs และ Otop ทั้งนี้ยังได้รับการแนะนำถึงการสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานได้มีความเชื่อมั่นในการใช้บริการที่ปรึกษาฯ ในโอกาสนี้ ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ได้มอบหนังสือ “การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไทยเพื่อเข้าประชาคมอาเซียน”

วปธ.สัญจร-ร่วมเสวนา เอสเอ็มอี จ.แพร่

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.)พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิษถ์ ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ คุณภรนิษฐ์ ฤทธิ์เดช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดแพร่ ร่วมกัน เสวนา “ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ กับ การเชื่อมโยงธุรกิจและการเตรียมความพร้อมของผ฿ประกอบการ SMEs ”ท่ามกลางผู้ประกอบSMEs ที่สนใจอย่างล้นหล่าม ณ ห้องนคราแอทไนท์ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที 19 กรกฎาคม 2560

วปธ.สัญจร-ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิษถ์ ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ คุณภรนิษฐ์ ฤทธิ์เดช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดแพร่ และ คุณณกฤช วนาอินทรายุธ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (หน่วยงานภายใต้การกำกับของสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาฯ) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดแพร่และภูมิภาค ณ ห้องนคราแอทไนท์ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที 19 กรกฎาคม 2560

ผู้ว่าฯ แพร่เยี่ยมชมและให้กำลังใจ “คลินิกธุรกิจ” 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.)เยี่ยมชม “คลินิกธุรกิจ”โดยนักศึกษา วปธ.รุ่นที่9 พร้อมด้วยอาจารย์ ที่ปรึกษา กว่า 30 ท่าน ให้ปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการจังหวัดแพร่กว่า 100 กิจการ โดยมี คุณ ณกฤช วนาอินทรายุธ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (หน่วยงานภายใต้การกำกับของสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาฯ) ให้การต้อนรับ ณ ห้องนคราแอทไนท์ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที 19 กรกฎาคม 2560

วปธ.สัญจรพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายพิพัฒน์ เอกกาพันธ์) และ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ)ทั้งนี้ได้มอบหนังสือ “ การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไทยเพื่อเข้าประชาคมอาเซียน”ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 กกรกฎาคม 2560

วปธ.สัญจร-ประชุมส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์

นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมหารือ ร่วมกับ ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.)พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมฯและนักศึกษา วปธ. รุ่นที่ 9 โดยมี คุณภารดี กระจ่างยุทธ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเพร็ชรเกษม ส่งศิริ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ในหัวข้อ เรื่องการสนับสนุน ช่วยเหลือ ผู้ประกอบการในพื้นที่ การรับบริการจากพี่เลี้ยงธุรกิจ ที่ปรึกษา ที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ เสริมสร้าง ความเข็มแข็ง ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล ต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ประชุมพัฒนาวิชาการ

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ) พร้อมด้วยคณะอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมพัฒนาวิชาการ กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ธรรมรักษ์ นวลละออ อธิการบดี, ผศ.ดร.ภาสกร นันทพามนิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ และ ผศ.สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการชุมชนและกิจการพิเศษ

หารือคณะผู้บริหาร ม.อุบล

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ) ได้มีโอกาสเข้าพบ รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม, รศ.มันทนา สามารถ คณบดีคณะบริหารศาสตร์, รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร.อนิรุธ สืบสิงห์ ดร.อารีรัตน์ ลุนผา และ ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ เพื่อร่วมประชุมหารือเชิงวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วปธ. ร่วมใจทำบุญมอบน้ำดื่ม “น้ำใจ”

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ (กลาง) นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ และตัวแทนนักศึกษา วปธ. รุ่นที่ 9 ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระเพล และเลี้ยงอาหารนักบวชเนกขัมมะ พร้อมมอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” ในโครงการบวชเนกขัมมะปิดวาจา ครั้งที่ 9 ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานพุทธเกษตร ดินแดนสุขาวดี คลอง 6 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทีมเอสเอ็มอีเศรษฐีออนไลน์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา

5 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดระนอง ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดหลักสูตร “การฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกาแฟ สู่การค้าตลาดออนไลน์” ภายใต้โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 ณ หมู่ที่ 9 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โครงการนี้ ทีม “เอสเอ็มอีเศรษฐีออนไลน์” นำโดย นายสมชาย กาญจนหฤทัย, นายณกฤช วนาอินทรายุธ และ นายอาทร ยงรัตนกิจ ลงพื้นที่พร้อมให้คำปรึกษา

ร่วมงานสัมมนา SMEs Thai Go Inter

ดร. วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และทีมที่ปรึกษาธุรกิจ ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนา เรื่อง SMEs Thai Go Inter ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการค้าเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา แถลงผลงานประจำปี

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และที่ปรึกษาระดับเอ ร่วมกันจัดงานแถลงผลงานประจำปี 2559 พร้อมเผยทิศทางแผนงานกิจกรรมของปี 2560 โดยสมาคมฯ ได้สร้างที่ปรึกษาคุณภาพมาแล้ว 8 รุ่น เพื่อรองรับงานจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปลดล็อคข้อจำกัดต่าง ๆ ของเอสเอ็มอี ซึ่งกำลังเปิดรับอีก 8 รุ่น พร้อมจัดโครงการ “เอสเอ็มอีเศรษฐีออนไลน์” ให้บริการผู้ประกอบการ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ห้อง 210 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

แสดงความยินดี สพส. ครบรอบ 29 ปี

นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) ให้การต้อนรับ นายกำพล อัศวพัฒนากูล เลขานุการสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และทีมที่ปรึกษาฯ พร้อมรับมอบช่อดอกไม้ และผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตราน้ำใจ ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 29 ปี สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

อวยพรปีใหม่ สตง.

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) และนายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำคณะกรรมการสมาคมฯ และตัวแทนที่ปรึกษาธุรกิจ จากหลักสูตรฯ เข้าพบนายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)