จริยธรรมที่ปรึกษา กับ ดร.เรวัตร

ดร.เรวัตร ตันตยานนท์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเอสเอ็มอี ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพที่ปรึกษา” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ