ดร.ธเนศ บรรยายการตลาดกับงานที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ ผู้เชี่่ยวชาญด้านการตลาด ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “หลักการตลาดและแผนการตลาด กับงานที่ปรึกษาธุรกิจ” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ