ดร.วิฑูรย์ บรรยาย วปธ.11

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คนที่ 24 ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เปิดโลกธุรกิจกับ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ