ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และนักศึกษาหลักสูตร วปธ. ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ครอบรอบ 1 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 พร้อมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเพล ถวายน้ำดื่ม “น้ำใจ” และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวต้ม ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานพุทธเกษตร ดินแดนสุขาวดี คลอง 6 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี