“ที่ปรึกษา ปตท.” บรรยาย วปธ. 9

“ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์” ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ “Establishing Organization Management for Futurre Success (กรณีศึกษาของ ปตท.)” แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ