ผอ.ศูนย์ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา บรรยาย วปธ.

“ชิดชไม ไมตรี” ผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง และ “เทวฤทธิ์ สุทธนะ” เศรษฐกรปฏิบัติการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กับกระทรวงการคลัง” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ