“ผอ.แล็ปประชารัฐ” บรรยาย วปธ.10

เช้าวันนี้ (29 ตุลาคม 2560) “สุรชัย กำพลานนทวัฒน์” กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “แล็ปประชารัฐ” ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “นโยบายการสนับสนุน SMEs กับ แล็ปประชารัฐ” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ