ผู้ว่าฯ แพร่ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ “คลินิกธุรกิจ”

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และ ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) เยี่ยมชม “คลินิกธุรกิจ” โดยนักศึกษา วปธ.รุ่นที่ 9 พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา กว่า 30 ท่าน ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการจังหวัดแพร่กว่า 100 กิจการ โดยมี นายณกฤช วนาอินทรายุธ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (หน่วยงานภายใต้การกำกับของสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาฯ) ให้การต้อนรับ ณ ห้องนคราแอทไนท์ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที 19 กรกฎาคม 2560