พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี บรรยาย วปธ. 9

“ศุภผล กองแดง” พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์จ้างที่ปรึกษาของกรมพัฒนาชุมชน” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ