มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่… ที่ปรึกษาธุรกิจควรรู้

“นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์” ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “มาตรการส่งเสริมการลงทุนไทยที่… ที่ปรึกษาธุรกิจควรรู้” ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ