มาตรฐานอุตสาหกรรมกับงานที่ปรึกษาธุรกิจ

“มะลิ รักเปี่ยม” ที่ปรึกษาด้านการกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานอุตสาหกรรมกับงานที่ปรึกษาธุรกิจ” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ