รองผู้ว่าการ กนอ. บรรยาย วปธ.10

“อัฐพล จิรวัฒน์จรรยา” รองผู้ว่าการ (สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “นิคมอุตสาหกรรมและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ