รุ่น 11 ทำกิจกรรม “วปธ. สามัคคีชุนนุม”

บ่ายวันนี้ (5 มกราคม 2561) “ชัชวาล มะโนวัฒนา” หรือ อาจารย์แบงค์ วิทยากรอารมณ์ดี และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและการสร้างทีมงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรม “วปธ. สามัคคีชุนนุม” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ