วปธ. ดูงานบีโอไอ

นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้การต้อนรับ ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) และคณะนักศึกษา วปธ. ในการศึกษาดูงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน หรือ One Start One Stop Investment Center (OSOS) พร้อมทั้งบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่ และนำชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 18 อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ