วปธ. ดูงานมหาวิทยาลัยฮานอย

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) นำคณะนักศึกษา วปธ. รุ่นที่ 9 และ 10 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยฮานอย โดยมีคณะผู้บริหาร Dr. LE KHAC DOA Vice President Ministry of EDUCATION AND TRAINING HANOI UNIVERSITY OF BUSINESS AND TECNOLOGY และ Mr.Nguyen Manh Quan รองศาสตราจารย์, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจและรองผู้อำนวยการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้รับการต้อนรับ และได้มีการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ