วปธ. ดูงานศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำคณะนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อมเซอน (Amazon Inspiring Campus : AICA) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในส่วนต่าง ๆ อาทิ ศูนย์นิทรรศการการเรียนรู้ (Interactive Exhibition) และ โรงคั่วกาแฟ (Roasting Plant) พร้อมรับฟังการบรรยาย และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก