วปธ. ดูงานสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) นำคณะนักศึกษา วปธ. รุ่นที่ 9 และ 10 ศึกษาดูงาน สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย (Vietnam-Thailand Friendship Association) โดยมี Mr. NGUYEN VIET LOAN ให้รับการต้อนรับ และได้หารือความร่วมมือการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีในเวียดนาม โดยที่ปรึกษาธุรกิจ วปธ. โดยเฉพาะโครงการ Start Up ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก