วปธ. ดูงานโรงงานผลิตเครื่องดื่มเวียดนาม

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) นำคณะนักศึกษา วปธ. รุ่นที่ 9 และ 10 ศึกษาดูงาน โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม ประเทศเวียดนาม (ERESSON VIETNAM COMPANY LIMITED) @ HANOI โดย Mr. LE QUOC CA Factory Director ให้รับการต้อนรับ พร้อมนำชมกระบวนการผลิตเบียร์ชนิดต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการกลั่น บ่ม และจัดเก็บที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน