วปธ. ดูงานโรงงานเครื่องหอมไทย-จีน

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำคณะนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะบริษัทชั้นนำในการสร้างและผลิตน้ำหอม สารแต่งกลิ่นรส และน้ำมันหอมระเหย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับอุปโภค-บริโภค ทั่วโลก โดย คณะนักศึกษา วปธ.ได้มีโอกาสเยี่ยมชมการทำงานในส่วนต่าง ๆ พร้อมรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก