วปธ. ร่วมใจวันเด็ก

คุณนิพนธ์ จัยสิน และ คุณสร้อยพิรุณ ชาญชัยวานิช เป็นตัวแทนนักศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) มอบสิ่งของเครื่องใช้และเงินบริจาค เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท, มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ และ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า นนทบุรี