วปธ.สัญจร-ประชุมส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์

นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมหารือ ร่วมกับ ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมฯ และนักศึกษา วปธ. รุ่นที่ 9 โดยมี คุณภารดี กระจ่างยุทธ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเพร็ชรเกษม ส่งศิริ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์  ในหัวข้อ เรื่องการสนับสนุน ช่วยเหลือ ผู้ประกอบการในพื้นที่ การรับบริการจากพี่เลี้ยงธุรกิจ ที่ปรึกษา ที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ เสริมสร้าง ความเข็มแข็ง ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล ต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560