วปธ.สัญจร พบผู้ว่าราชการจังหวัด อุตรดิตถ์

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิพัฒน์ เอกกาพันธ์ และ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ทั้งนี้ได้มอบหนังสือ “การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไทยเพื่อเข้าประชาคมอาเซียน” ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 กกรกฎาคม 2560