วปธ.สัญจร-พบผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) ได้มอบหนังสือ “การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไทยเพื่อเข้าประชาคมอาเซียน” ให้แก่ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ต่อไป