วปธ.สัญจร-ร่วมเสวนา เอสเอ็มอี จ.แพร่

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิษถ์ ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ คุณภรนิษฐ์ ฤทธิ์เดช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดแพร่ ร่วมกัน เสวนา “ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ กับ การเชื่อมโยงธุรกิจและการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs” ท่ามกลางผู้ประกอบ SMEs ที่สนใจอย่างล้นหลาม ณ ห้องนคราแอทไนท์ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที 19 กรกฎาคม 2560