วปธ.11 เรียนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ร้อยโท ดร.ธนพจน เอกโยคยะ นักวิชการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ