วปธ.11 เรียนกฎหมายธุรกิจ-แรงงาน

“ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น” ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานมากประสบการณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายแรงงาน” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ