วปธ. 11 เรียนการบริหารระบบการผลิต

อ.อุกฤษฏ์ สายสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษามากประสบการณ์ด้านการผลิต ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการระบบการผลิต” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ