วปธ.11 เรียนคุณภาพและคุณค่างานที่ปรึกษา

“โชติวุฒิ อินนัดดา” ที่ปรึกษา วิทยากร และ นักวิชาการอิสระ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “คุณภาพและคุณค่างานที่ปรึกษาธุรกิจ” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ