วปธ.11 เรียนทักษะการสื่อสารสำหรับที่ปรึกษา

ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ นักวิจัย และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ทักษะการสื่อสารที่ประทับใจ สำหรับวิชาชีพที่ปรึกษา” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ