สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา แถลงผลงานประจำปี

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และที่ปรึกษาระดับเอ ร่วมกันจัดงานแถลงผลงานประจำปี 2559 พร้อมเผยทิศทางแผนงานกิจกรรมของปี 2560 โดยสมาคมฯ ได้สร้างที่ปรึกษาคุณภาพมาแล้ว 8 รุ่น เพื่อรองรับงานจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปลดล็อคข้อจำกัดต่าง ๆ ของเอสเอ็มอี ซึ่งกำลังเปิดรับอีก 8 รุ่น พร้อมจัดโครงการ “เอสเอ็มอีเศรษฐีออนไลน์” ให้บริการผู้ประกอบการ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ห้อง 210 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ