สวัสดีปีใหม่ อธิบดี กสอ.

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าพบ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 พร้อมกันนี้ได้มีการหารือเรื่องการสร้างที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอนาคตข้างหน้า