อวยพรปีใหม่ สตง.

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) และนายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำคณะกรรมการสมาคมฯ และตัวแทนที่ปรึกษาธุรกิจ จากหลักสูตรฯ เข้าพบนายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)