อาจารย์นราธิป บรรยาย วปธ.11

อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาด การขาย และกลยุทธ์ธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “แผนธุรกิจ BMC กับการจัดการทั่วไป” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ