อาจารย์ป้อม-ภาวุธ บรรยาย วปธ.

“ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ” นายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Tarad.com ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ที่ปรึกษาธุรกิจกับการตลาด การขาย และการสร้างแบรนด์” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 11 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ