เทคนิคการเขียนรายงานของที่ปรึกษา

วันนี้ (28 ตุลาคม 2560) ดร.กฤษณะ บุหลัน นักวิชาการ และที่ปรึกษามากประสบการณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของที่ปรึกษาธุรกิจระดับวิชาชีพ” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 10 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ