เปิดโลกธุรกิจอุตสาหกรรม กับ ดร.วิฑูรย์

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คนที่ 24 ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เปิดโลกธุรกิจอุตสาหกรรม กับ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี” ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ