เอ็มดีเอสเอ็มอีแบงก์ เยี่ยมชมหลักสูตร วปธ.

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) ให้การต้อนรับ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ “เอสเอ็มอีแบงก์” ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักศึกษา วปธ. รุ่นที่ 11 พร้อมรับมอบหนังสือทำเนียบที่ปรึกษาธุรกิจ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ