แสดงความยินดี สพส. ครบรอบ 29 ปี

นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) ให้การต้อนรับ นายกำพล อัศวพัฒนากูล เลขานุการสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และทีมที่ปรึกษาฯ พร้อมรับมอบช่อดอกไม้ และผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตราน้ำใจ ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 29 ปี สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม