“โค้ชจิ๊บ” บรรยาย วปธ. 9

“โค้ชจิ๊บ” อติกานต์ หนุนภักดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ที่ปรึกษาชีวิต โดยใช้ศาสตร์ Coaching” แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 9 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 403 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ