สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา จับมือ วปธ. จัดงานใหญ่มอบวุฒิบัตรและรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา และ หลักสูตร วปธ. จัดงานใหญ่ พิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร วปธ. รุ่นที่ 9 และ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมจัดงานมอบรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น กว่า 10 สาขา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจการทำงานของที่ปรึกษามืออาชีพ ในการที่ออกไปช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์  นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) เปิดเผยว่า  ในวันนี้ (24 ธันวาคม 2560)  สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา และหลักสูตร วปธ. จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ รุ่นที่ 9 และ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 41ท่าน ที่ได้ผ่านการเรียนกาสอน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี อดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา มอบรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา  จัดงานใหญ่มอบรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 ให้กับที่ปรึกษามืออาชีพที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นขวัญกำลังใจการทำงานของที่ปรึกษา ในการที่ออกไปช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้มีความพร้อมในการแข่งขัน

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์  นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่า สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2560  เพื่อเป็นเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับรางวัล รวมทั้งสิ้น  21 คน จาก 11 สาขา

ทีมเอสเอ็มอีเศรษฐีออนไลน์ พร้อมช่วยผู้ประกอบการ

ปัจจุบันเป็นยุคของโลกออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ ทันทีที่ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าหรือบริการ สิ่งแรกที่ทุกคนจะทำเหมือนกันหมด ก็คือพิมพ์คำค้นหาสิ่งที่ต้องการ ลงบน Google หรือ Facebook เพียงพริบตาเดียว สิ่งที่ต้องการก็จะปรากฏให้เห็นมากมาย ผู้บริโภคก็เพียงแต่เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง

ที่สำคัญจะทำอย่างไรให้สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการถูกนำไปเสนอต่อสายตาผู้ซื้อในอันดับต้น ๆ ได้และการแข่งขันบนพื้นที่นี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ หรือมีเงินทุนมากน้อยเพียงใด แต่ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เร็วกว่ากัน และมีข้อเสนอที่ดีกว่าในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

วปธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปี 60 หนุน SMEs ไทย

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยกขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เปิดหลักสูตร วปธ. รับนักศึกษาเพิ่มอีก 8 รุ่น ในปี 60 หลังประสบความสำเร็จในปี 59 ที่ผ่านมา

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ และนายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่าปัจจุบันภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ในประเทศ เพราะ SMEs ถือเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ และเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนวิสาหกิจไทย ในปีที่ผ่านมา

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวเลิกสมาคม

ตามที่มีกระแสข่าวว่า สมาคมวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ได้มีการจดทะเบียนเลิกสมาคม และมีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ทำให้หลายฝ่ายเข้าใจผิดว่า  “สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ได้จดทะเบียนเลิกสมาคม ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง

SMECN ประกาศความพร้อม หนุนผู้ประกอบการเปลี่ยนผ่านสู่เอสเอ็มอี 4.0

ปีนี้ถือได้ว่าเป็นยุคทองของเอสเอ็มอีไทย เพราะรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านนโยบายและงบประมาณ เพื่อที่จะผลักดันผู้ประกอบเอสเอ็มอี ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นเอสเอ็มอี 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้สอดรับกับยุคอินเตอร์เน็ตออฟธิงค์ และก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านของประเทศไทย เป็นไทยแลนด์ 4.0

ทีมที่ปรึกษาชี้ช่องทำธุรกิจปี 60 ให้รุ่ง

ที่ปรึกษาธุรกิจ ชี้ช่องทางผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ทำธุรกิจปี 2560 ต้องเร่งปรับตัวรับสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไป แนะคิดใหม่และมีความชัดเจนในเป้าหมาย พร้อมเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุ ที่จะทำให้สูญเสียบุคลากร เตือนผู้ประกอบการเร่งปรับตัวในการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อช่วยลดต้นทุนและเวลา พร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะ…..