วปธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปี 60 หนุน SMEs ไทย

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยกขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เปิดหลักสูตร วปธ. รับนักศึกษาเพิ่มอีก 8 รุ่น ในปี 60 หลังประ สบความสำเร็จในปี 2559 ที่ผ่านมา

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ และนายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่าปัจจุบันภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ในประเทศ เพราะ SMEs ถือเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ และเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนวิสาหกิจไทย ในปีที่ผ่านมาหลักสูตรฯ ได้สร้างที่ปรึกษาคุณภาพสู่ตลาดเพื่อรองรับงานจากภาครัฐและเอกชนมาแล้ว 8 รุ่น เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ ของเอสเอ็มอีในปัจจุบัน อาทิ การส่งเสริมด้านตลาด สถาบันการเงิน เทคโนโลยีการผลิต การเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐ การตัดต้นทุนและเพิ่มกำไร เป็นต้น เพื่อสร้างมาตรฐานก่อนก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลก ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และสำหรับในปี 60 จะเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรเพิ่มอีก 8 รุ่น เพื่อต่อยอดการทำงานจากที่ปรึกษาฯรุ่นพี่ รวมถึงผลักดัน SMEs ไทยให้พร้อมรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ในอนาคต

“ ในปี 59 ที่ผ่านมา หลักสูตรฯได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs กับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ การคำปรึกษาให้แก่ลูกค้ากว่า 800 ราย ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้คำปรึกษาในโครงการ STEM Workforce Toward Thailand 4.0 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และอีกหลายแห่ง ฯลฯ สำหรับในปีนี้เราจะเปิดรับเพิ่มอีก 8 รุ่น พร้อมวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนหมุนเวียนเข้าสอน เพื่อสร้างความเข้มข้นและหลากหลายให้หลักสูตร ” ดร.วิริยะ กล่าว

สำหรับผู้สนใจอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเปิดห้อง Open House เพื่อศึกษาหลักสูตรฯและชมบรรยากาศการเรียนการสอนจริง รวมถึงพูดคุยและปรึกษากับนักศึกษารุ่นพี่ตามอัธยาศัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจ ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. พร้อมเปิดรับสมัครเพื่อสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานและสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อคัดเลือกคุณสมบัติในการเข้าศึกษา โดยผู้ที่จบหลักสูตรนอกจากจะค้นพบความเชี่ยวชาญของตนเองแล้ว ยังได้รับวุฒิบัตรและรับรองวิทยฐานะระดับวิชาชีพ โดยสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

 
สอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่โทรศัพท์ : 095 715 9251-4
E mail : pbci60@smecn.or.th, LINE ID : @PBCI60
www.facebook.com/หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ
และ www.ThaiConsult.org