ลงนาม MOM

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย มร.เออิชิ  ยามากุชิ      (Mr. Eiichi YAMAGUCHI) ประธานบริหารกลุ่มบริษัท AGP CORPORATION ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันลงนาม Minutes of Meeting (MOM) ในงาน SME REVOLUTION : เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0 ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของการส่งเสริม SME ไทยเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งและการบินภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมด้านชิ้นส่วนอากาศยานในปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม SME ไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน  ก่อให้เกิดการลงทุนและสร้างต้นแบบผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และพลิกโฉมประเทศไทยสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์