เริ่มแล้วประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

ธนาคารออมสิน เปิดจินตนาการสู่นวัตกรรมที่เป็นจริงได้ กับโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ concept “ทำได้เลยทำได้เร็วทำได้จริง” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เวทีแห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่ ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 16-30 ปี สร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ลุ้นเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 สิงหาคมนี้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด “GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” ภายใต้ concept “ทำได้เลยทำได้เร็วทำได้จริง” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดเวทีให้โอกาสนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี ร่วมสร้างสรรค์และนำเสนอแผนงานธุรกิจ ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท และเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs Startup ตามนโยบายรัฐบาล โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการจะคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ 100 ผลงาน และคัดกรองให้เหลือ 10 สุดยอดผลงานธุรกิจเพื่อเข้าสู่การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ตามลำดับ

ทั้งนี้ Concept “ทำได้เลยทำได้เร็วทำได้จริง” หมายถึง
ทำได้เลย “เป็นแผนงานที่มีความถ้วนครบสมบูรณ์ในทุกมิติ มีความพร้อมที่สามารถจะนำไปดำเนินการได้”
ทำได้เร็ว “ธนาคารออมสินพร้อมเป็นผู้ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นด้านสินเชื่อ การร่วมทุนรวมทั้งการบ่มเพาะความรู้ในการทำธุรกิจด้านต่างๆ”
ทำได้จริง “เป็นแผนธุรกิจที่สัมผัสได้ สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง”

ธนาคารวางเป้าประสงค์สำหรับโครงการนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจให้เยาวชนและคนทั่วไปได้มีธุรกิจเป็นของตนเองและเติบโตสู้ตลาดในประเทศและต่างประเทศได้ โดยธนาคารออมสินพร้อมส่งเสริมการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ และให้โอกาสในการร่วมลงทุนผ่าน VC (Venture Capital) ของธนาคาร โดยสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อของธนาคารเพิ่มทักษะความรู้ด้านการวางแผนทางธุรกิจ การบริหารเงิน การลงทุน การตลาด ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงิน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างธนาคาร ลูกค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ รวมถึงพัฒนาต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่แล้วเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างธุรกิจที่สามารถส่งเสริมและนำมาพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย สนับสนุนนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 บนพื้นฐานธุรกิจแบบพอเพียง ให้มีความพอดีในโลกธุรกิจ และความพอเพียงในมิติของโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

สำหรับเงินทุนโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง มูลค่ารวมสูงถึง 3,000,000 บาท ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ ทุนประเดิมมูลค่า 1,000,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนประเดิมมูลค่า 500,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนประเดิมมูลค่า 200,000 บาท รางวัลชมเชย 7 รางวัล ทุนประเดิมรางวัลละ 50,000 บาท ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ผลงาน จะได้รับทุนประเดิมผลงานละ 5,000 บาท

นอกจากเงินทุนที่จะสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้แล้ว ยังมีองค์ความรู้ที่จะได้รับตลอดช่วงโครงการ โดยผู้เข้ารอบ 100 ผลงาน จะได้รับการชี้แนะแนวทางการทำธุรกิจ ในรอบ “GSB Startup ตัวจริง – Boot camp” และผู้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย จะได้รับการติวอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นชนิดกูรู 1 ท่านต่อ 1 ทีมในรอบ Guru Coaching โดยเป็นการเสริมสร้างทักษะในทุกมิติ ทั้งด้านการทุน การตลาด รวมไปจนถึงการสร้างแรงบันดาลใจ ได้เรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจจากนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในบทเรียนและยังจะได้ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มประสบการณ์เตรียมความพร้อม Startup Thailand by GSB โดยการเดินทางดูงานประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

สำหรับโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 นี้ มีพัฒนาการมาจาก

• ปี 2556 โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ภายใต้ Concept แนวคิดธุรกิจ สร้างสรรค์ โดดเด่น แตกต่าง และมี Innovation
• ปี 2557 โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2 ภายใต้ Concept แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
• ปี 2558 โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย” ภายใต้ Conceptการพัฒนาธุรกิจจากภูมิปัญญาไทยและกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
• ปี 2559 โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” ภายใต้ Conceptทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง ส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาและพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

“การดำเนินโครงการสี่ปีที่ผ่านมา มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดรวมกว่า 5,095 ทีม คิดเป็นจำนวนรวมถึง 11,453 คน และยังมีผู้สนใจติดตามโครงการมากกว่า 107,000 คน เป็นสถิติที่ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการได้เป็นอย่างดี ครั้งที่ผ่านๆ มาจะเน้นให้น้อง ๆ ที่มีไอเดีย มีนวัตกรรม ซึ่งประเทศไทยมีความต้องการจำนวนมากมานำเสนอแนวคิดแผนธุรกิจ แต่ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา เพราะเราจะค้นหานักธุรกิจตัวจริง ที่นำเสนอธุรกิจที่ทำได้จริง ภายใต้ concept “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” นายชาติชาย กล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล หรือ ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่

www.gsb100tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb100tomillion